RJEŠENJA ZA INDUSTRIJU

Rješenja za industriju

Rješenja za industriju, svjetleći reklamni natpisi, oprema interijera, vizualne komunikacije, drvene palete.

Komponente za nautičku i kamping industriju

Komponente za nautičku i kamping industriju

 • vjetrobranska stakla za brodove, jedrenjače i druga plovila
 • zastakljivanja plovila
 • unutrašnji elementi za kamp kućice i auto domove (akrilna vrata za ormariće, dekorativni plastični elementi)
 • plastična ogledala
 • različite komponente iz plastičnih materijala za plovila, kamp kućice i auto domove
 • dekorativni plastični poluproizvodi
Svjetleći i reklamni natpisi

Svijetleći i reklamni natpisi

 • svijetleći natpisi
 • reklamni natpisi
 • LED reklamni panoi
 • neonski reklamni natpisi

 

Unutrašnji interijeri

Unutrašnji interijeri (ugostiteljski, turistički, i javni objekti)

 • dekorativni svijetleći elementi
 • svijetleći elementi unutrašnjeg interijera
 • reklamni putokazi/informativne ploče
 • pultovi, police, dekorativni elementi

 

Vizualne komunikacije

Vizualne komunikacije 

 • cjenici, prezentacijski stalci
 • oglasne table
 • reklamni putokazi/informativne ploče
 • reklamni panoi
Lesene palete

Drvene palete i rješenja za pakiranje

 • drvene palete s kockama
 • drvene palete s letvama
 • drveni sanduci
 • namjenska rješenja za pakiranje

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS