0
0
HR
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
product
product_variation
Filter by Categories
Rješenja i ideje

Reference na željeznicama

Zaštita od buke na željeznici Koper-Divača

Aluminijske ograde za zaštitu od buke pruga Koper Divača
Zvučno apsorbirajuča vrata željeznica Koper Divača
Zidovi za zaštitu od buke na željeznici Koper Divača
Zaštita od buke željeznica Koper Divača

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijski paneli za zaštitu od buke
KOLIČINA: 300 m2
IZVEDBA: 2019

Drvena ograda protiv buke – Sveti Ivan Žabno

Drveni paneli za zaštitu od buke WS1 željeznica
Drvena ograda protiv buke Sveti Ivan Žabno

UGRAĐENI PROIZVODI:
Drveni paneli za zaštitu od buke WS1
KOLIČINA: 130 m2
IZVEDBA: 2017

Ograde protiv buke Beograd – Pančevo

Zidovi za zaštitu od buke na željeznici Beograd Pančevo
Ograda protiv buke Beograd Pančevo željeznica

Rekonstrukcija 15 kilometara željezničke pruge Beograd-Pančevo započela je 2014 godine. Rekonstruirana pruga, koja povezuje Pančevo s Beogradom, omogućava brzinu vlakova i do 120 km/h. Aluminijska zvučna barijera Calvero smanjuje buku prouzročenu prometom i poboljšava kvalitetu života stanovnicima koji žive uz željeznicu.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijska zvučna barijera Calvero
KOLIČINA: 1.400 m2
IZVEDBA: 2014 i 2015

Film o rekonstruiranoj željezničkoj prugi Beograd – Pančevo
(dio o zvučnim barijerama je vidljiv u dva navrata: između 2,29 i 2,54 minute te 5,23 i 5,40 minute filma)