0
HR

Više rezultata ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
product_variation
Filter by Categories
Rješenja i ideje

Drveni paneli za zaštitu od buke Woodpol

Sastav drvenog panela protiv buke Woodpol

Sastav drvenog panela protiv buke
  • Drveni okvir panela – izrađen od vertikalnih i horizontalnih dubinski impregniranih drvenih nosivih letvi
  • Zadnja strana panela –potpuno zatvoreni drveni obloženi zid panela (sistem “brodski pod”)
  • Zaštitna mreža protiv prašine – štiti apsorpcijski materijal u panelu od prašine
  • Apsorpcijski materijal – troslojni, reciklirani, termo fiksiran poliestar debljine 100 mm
  • Dekorativne drvene letve – na apsorpcijskoj strani panela
  • EPDM gumena brtva – omogućuje brtvljenje spoja između drvenog panela i nosećeg, metalnog stupa
    Drvene komponente panela su međusobno spojene vijcima i nehrđajućim čavlima.

Maksimalna dužina: do 4.000 mm
Standardne visine: 500/1000/1500/2000 mm
Standardna debljina: 120 mm
Apsorpcija zvuka: DL = 16 dB, kategorija A4 – po standardu EN 1793-1
Zvučna izolacija: DLR = 26 dB, kategorija B3 – po standardu EN 1793-2, RW = 34 dB

Boje

Boje drvenih panela protiv buke

Dubinski impregnirano drvo u autoklavu je tipične, svijetlozelene boje. Svijetlozelena boja je također osnovna boja drvenih panela za zaštitu od buke.

Paneli su također dostupni u drugim bojama što se postiže dodatnim bojenjem drvenih dijelova panela sa bojama na bazi vode. Dodatna zaštita panela bojenjem povećava otpornost drva na UV zrake i time produžuje trajanje panela.

Vizualna rješenja

Drveni paneli za zaštitu od buke Woodpol mogu imati različite reljefne oblike na apsorpcijskoj strani.

Drveni paneli protiv buke sa horizontalnim drvenim letvicama

Horizontalna orijentacija letvica

Drveni paneli protiv buke sa vertikalnim drvenim letvicamaVertikalna orientacija letvica

Drveni paneli protiv buke sa dijagonalnim drvenim letvicamaDiagonalna orientacija letvica

Mogućnosti kombiniranja

Drveni paneli za zaštitu od buke sa različitim uzorkom pozicija letvica na apsorpcijskoj strani mogu se kombinirati te tako stvoriti različite vizualne izglede ograda protiv buke.

Kombiniranje drvenih panela protiv buke - dijagonalnoDiagonala

Kombiniranje drvenih panela protiv buke - horizonatlno - vertikalnoHorizontalno/Vertikalno

Kombiniranje drvenih panela protiv buke - strelicaStrelica

Kombiniranje drvenih panela protiv buke - rombRomb

Kombiniranje drvenih panela protiv buke - horizontalnoHorizontalno

Drveni paneli mogu se odlično kombinirati sa transparentnim panelima za zaštitu od buke.

Kombinacija drvenih i transparentnih panela protiv buke

Kombinacija drvenih i transparentnih panela za zaštitu od buke.

Kombinacija drvenih i transparentnih panela protiv buke

Reference