Aluminijski paneli za zaštitu od buke

Aluminijski paneli za zaštitu od buke i zvučne barijere

Aluminijski paneli za zaštitu od buke

Aluminijski paneli za zaštitu od buke Calvero  omogućuju učinkovitu zaštitu od buke u područjima sa velikom količinom buke koju stvara promet.

Prikladni su za izradu ograda protiv buke (zvučnih barijera) i zaštitu od buke  stanovnika uz ceste i željeznice. Imaju dugi vijek trajanja, njihova ugradnja i održavanje su brzi i jednostavni.
Mogu se ugraditi pojedinačno, a moguće ih je i kombinirati sa transparentnim panelima za zaštitu od buke Calvero. Dostupni su u bilo kojoj boji po RAL ljestvici boja.

Aluminijski paneli za zaštitu od buke

Vrste aluminijskih panela za zaštitu od buke

Panel AL-1S

Jednostrano apsorpcijski aluminijski panel. Omogućava apsorpciju buke s jedne strane panela.

Opširnije

Panel AL-2S

Dvostrano apsorpcijski aluminijski panel. Omogućava apsorpciju buke s obje strane panela.

Opširnije

Panel AL-3

Refleksijski aluminijski panel. Ne apsorbira buku, već ju odbija. Omogućava visoku zvučnu izolaciju.

Opširnije  

Prednosti

  • odlična zvučna izolacija
  • visoka apsorpcija zvuka
  • otpornost na visoka statička i dinamička opterećenja
  • otpornost na koroziju i vremenske uvjete
  • jednostavna ugradnja i održavanje
  • prikladni za ugradnju uz ceste, željeznice i industrijska područja
  • mogućnost kombiniranja s transparentnim panelima Calvero
  • mogućnost kombiniranja s aluminijskim apsorpcijskim oblogama
  • mogućnost kombiniranja s akustičnim apsorberima Oktagon
  • mogućnost recikliranja, dugi vijek trajanja
Aluminijski paneli za zaštitu od buke na željeznici

Boje

Aluminijski paneli za zaštitu od buke izrađeni su od poboljšanih aluminijskih legura koje su otporne na vremenske utjecaje i uvjete ugradnje na cestama i željeznicama. Paneli su dostupni u bilo kojoj boji  po RAL ljestvici boja. Bojanje panela je važno za poboljšanje izgleda panela, a dugotrajnu otpornost osiguravaju odgovarajuće aluminijske legure iz kojih su izrađeni paneli.

Zaštita od buke u industriji

U industrijskim postrojenjima često nastaje buka koja ima negativne utjecaje na zaposlenike  i stanovnike koji žive uz industrijska postrojenja. Aluminijski paneli za zaštitu od buke  Calvero mogu učinkovito ograničiti utjecaj buke i tako omogućuju bolje radne uvjete za zaposlenike i stanovnike koji žive u blizini industrijskih postrojenja.

Pri projektiranju industrijskih rješenja od buke važno je da zaštita od buke što manje ometa tijek radnog procesa, a da pruža učinkovitu zaštitu od buke.

Zaštita od buke u industriji

Mogućnosti kombiniranja

Aluminijske panele za zaštitu od buke Calvero, moguće je ugraditi kao samostalne jedinice, a moguće ih je i kombinirati sa transparentnim panelima Calvero.

Kombinirana ograda protiv buke-aluminijska i transparentna

Provjerite naše reference

Imate probleme s bukom ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  + 386 590 45 360
Fax: + 386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS