Akustični apsorberi Oktagon

Akustični apsorberi Oktagon

Akustični apsorberi Oktagon su akustični elementi za zaštitu od buke osmerokutnog oblika. Ugrađuju se na vrh ograda protiv buke kao dodatni, akustični apsorpcijski elementi koji apsorbiraju buku i uklanjaju zvučne valove.

Mogu se ugraditi na aluminijske, drvene ili transparentne panele za zaštitu od buke.

Akustični apsorberi Oktagon
Akustični apsorberi Oktagon na transparentni ogradi protiv buke

Sastav

Akustični apsorberji Oktagon-sastav

 

 

1- gornji ekstrudirani aluminijski profil
2-  donji ekstrudirani aluminijski profil
3- perforirani aluminijski lim
4- mineralna vuna

 

 

Prikaz ugradnje akustičnog apsorbera Oktagon na vrh transparentne ograde protiv buke

akusticni-absorberji-oktagon-2

1 - gornji, ekstrudirani aluminijski profil akustičnog apsorbera
2 - donji, ekstrudirani aluminijski profil akustičnog apsorbera
3 - perforirani aluminijski lim
4 - mineralna vuna
5 – metalni element za pričvršćivanje na HE stup
6 - gornji aluminijski profil transparentnoga panela
7 - betonska podloga ograde protiv buke
8 - transparentni panel za zaštitu od buke

Akustični apsorberi Oktagon na vrhu aluminijskih ograda protiv buke

Boje

Aluminijski dijelovi akustičnih apsorbera Oktagon izrađeni su  od poboljšanih aluminijskih legura koje su otporne na vremenske utjecaje i uvjete ugradnje na cestama i željeznicama. Aluminijski lim, iz kojeg su izrađeni apsorberi obojan je od strane proizvođača aluminijskog lima što omogućava kontroliranu primjenu boje i dugoročnu postojanost boje.

Perforacija aluminijskog lima provodi se na već obojani lim. Akustični elementi Oktagon dostupni su u bilo kojoj boji po RAL ljestvici boja. Bojanje panela je važno za poboljšanje izgleda akustičnih apsorbera, a dugotrajnu otpornost osiguravaju odgovarajuće aluminijske legure iz kojih su izrađeni aluminijski dijelovi akustičnog apsorbera.

Trebate više informacija?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS